Translate      Lyssna    Kontakt     

Dataskyddsförordningen GDPR

Hantering av dina personuppgifter

Den 25 maj 2018 trädde GDPR, (General Data Protection Regulation) i kraft som lag i Sverige. GDPR ersätter PUL (Personuppgiftslagen).

Syfte
Dataskyddsförordningen skyddar dina grundläggande rättigheter och friheter, särskilt din rätt till skydd av personuppgifter. De nya bestämmelserna har större fokus på ett ökat integritetsskydd än PUL. Det innebär bland annat att det måste uppges tydligt vad som är syftet med användandet av personuppgifterna.

Personuppgifter hos Hedemorabostäder
De personuppgifter som du lämnar till oss på Hedemorabostäder i samband med att du söker bostad, förråd p-plats eller lokal, och senare tecknar hyresavtal, kommer att behandlas i den utsträckning som behövs för att kunna fullgöra avtalet. Det kan gälla hyresaviseringar, hyresförhandlingar, felanmälan, information till dig som hyresgäst och annat som hör till den löpande förvaltningen.

Även personuppgifter som inhämtats under hyresförhållandet kan komma att behandlas, såsom uppgifter om betalningsförsummelser och störningar i boendet.

Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till andra företag och organisationer som vi samarbetar med i vår förvaltning, till exempel till företag som utför tjänster i vårt fastighetsbestånd.

Behandlingen är reglerad i ett särskilt upprättat avtal som innebär att behandling av dina personuppgifter är tillåten enbart enligt instruktioner från Hedemorabostäder. För att veta vilka samarbetspartners vi har, kontakta Hedemorabostäder på tel 0225-34300.

Hedemorabostäder behandlar även personuppgifter för marknadsföringsändamål, statistik, systemtester, säkerhets-, marknads-, leverantörs- och kundanalyser. Därutöver behandlas uppgifterna i syfte att samla och analysera information om nuvarande kunder, leverantörer, intressenter och andra samarbetspartners av både generell och riktad karaktär. Personuppgifter kan även användas för kundundersökningar, inbjudningar till event/evenemang och för att besvara frågor samt i övrigt behandla dina frågor eller ärenden. Hedemorabostäder behandlar online identifikatorer som IP-/ MAC-adresser eller motsvarande som lämnas av webbplatsbesökare via cookies.

Du har rätt att en gång om året, efter skriftlig ansökan, få besked om vilka personuppgifter om dig som behandlas och hur de behandlas. Du kan också begära rättelse av de personuppgifter som behandlas.

Uppdatering av denna information
Hedemorabostäder gör löpande ändringar i denna information. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på denna sida.


Vi följer även den branschpraxis som framgår av den vägledning som Fastighetsägarna och SABO har tagit fram för behandling av personuppgifter vid uthyrning och förvaltning av bostäder.

Vägledningen når du via denna länk.

Hedemorabostäders Dataskyddssombud är Ann-Christine Östlund Bäckehag, Box 201 77628 Hedemora, dataskyddsombud@hedemora.se 0225-34172.

AB Hedemorabostäder som är personuppgiftsansvarig når du på mail info@hedemorabostader.se 0225-34300.